fbpx
Dane adresowe
Blackdream sp. z o.o.
Gałczyńskiego 4 /901
00-362 Warszawa
NIP: 5252802374
KRS: 0000806241
Porozmawiajmy
kontakt@oxshop.pl
Tel: +48 737 909 808

Brief Kampania
reklamowa

Osoba kontaktowa


1. Opis rynku.
Ogólna definicja rynku: wielkość rynku, sezonowość sprzedaży, czynniki wpływające na sezonowość, wydarzenia dotyczące produktu, czynniki pozarynkowe.

2. Opis produktu / usługi / oferty / promocji przeznaczonych do reklamy.
Przeznaczenie, funkcje, warunki cenowe, parametry techniczne, okres trwania, cechy wizualne, użytkowanie, historia, warianty, plany na przyszłośd, cena, dystrybucja, sezonowośd, sposób konsumpcji, cykl zakupowy, wzorzec decyzyjny, lojalnośd, proces decyzyjny, częstotliwośd zakupów, inicjatorzy zakupów, wzorzec użytkowania, promocje.

3. Podstawowe pozycjonowanie marki (cele, wartości).
Marka naczelna lub submarka, w zależności od przyjętej architektury marki, wymiary pozycjonowania, sytuacja aktualna i docelowa.

4. Ogólne tendencje rynkowe / postawy konsumentów.
Aktualne informacje o rynku, dynamika kategorii, wyniki ostatnich badań rynkowych, ogólne nastawienia konsumentów. Otoczenie konsumenckie: świadomość marki, dodatkowe informacje o konsumencie..

5. Dotychczasowa aktywność reklamowa
Historia reklamowa produktu, na co kładziono nacisk w reklamie, jakie było jej oddziaływanie, wnioski płynące z dotychczasowych doświadczeń. Layout’y, badania dotyczące wcześniejszych kampanii reklamowych produktu.

6. Konkurencja.
Działania konkurencji, stopień zagrożenia, ocena skuteczności, wydatki, kanały komunikacji, strategia komunikacji.

7. Cele marketingowe i komunikacyjne kampanii.
Jakie wymierne cele sprzedażowe, wizerunkowe, penetracyjne, przychodowe, retencyjne itp. chcemy osiągnąć.

8. Grupa docelowa
Dostępne zmienne socjodemograficzne i psychograficzne, sposoby używania, nabywania produktu. Jest istotne, aby nie była to bardzo szeroka, amorficzna grupa, lecz żeby wiedzied, gdzie jest „środek tarczy”, w który mierzymy (bull’s eye), np. 25-latek, ze średnim wykształceniem, mieszkający w dużym mieście. Jeżeli dysponujemy własną segmentacją konsumentów, to wskazujemy określony segment.

9. Co chcemy osiągnąć poprzez kampanię reklamową
Na jaki odzew wśród konsumentów liczymy, jaką reakcję w zachowaniu lub postawach chcemy wywołać. Dlaczego właśnie teraz chcemy się reklamować, jaka jest najpilniejsza potrzeba lub najlepsza sposobność do reklamy.

10. Elementy obowiązkowe / zalecenia komunikacyjne
Niezbędne elementy merytoryczne lub egzekucyjne, które muszą się znaleźć w reklamie.

11. Elementy obowiązkowe / zalecenia komunikacyjne
Niezbędne elementy merytoryczne lub egzekucyjne, które muszą się znaleźć w reklamie.

12. Warunki szczegółowe komunikacji / kampanii (jeśli dotyczą zadań przetargowych, przedmiotu przetargu)
  • - terminy kampanii,
  • - zasięg
  • - kanały komunikacyjne
  • - media
  • - formaty


13. Szacunkowy budżet komunikacji / kampanii
Szacunkowy budżet (lub jego widełki), który Klient planuje przeznaczyć na działania komunikacyjne. Szacunkowy budżet powinien uwzględniać:
  • - zakup mediów
  • - produkcję komunikacji
  • - wynagrodzenie agencji (za opracowanie strategii i kreacji komunikacji)

  • Rekomenduje się wskazywanie w ramach podawanego budżetu udziału procentowego środków przeznaczonych na zakup mediów, ponieważ najczęściej zasięg medialny kampanii generuje koszty wielokrotnie wyższe niż sama produkcja i opracowanie kampanii (projektowanie graficzne). .